logo MEiNGovTech Polska logoMateriały do pobrania - Laboratoria Przyszłości - Portal Gov.pl

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

W roku 2022 szkoła wykorzystała 100%  przeznaczonego dofinansowania  na:

Drukarkę 3D z filamentem i laptopem,

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,

Lutownicę,

Stację lutowniczą,

Aparat cyfrowy z akcesoriami i kamerą,

Oświetlenie do realizacji nagrań,

Gimbal,

Statyw z akcesoriami,

Mikrofon kierunkowy,

Mikroport z akcesoriami,

Różnorodne klocki konstrukcyjne.

WRZESIEŃ

Sprzęt zakupiony z programu jest wykorzystywany w trakcie specjalnych działań opiekuńczo - wychowawczych, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, a także w trakcie zajęć lekcyjnych.

Pierwsza budowla z klocków konstrykcyjnych

W miesiącu wrześnu dzieci na oddziałach zaczęły pracę z klockami konstrukcyjnymi.

Na zajęciach wychowawczych wykorzystywano klocki także w kontekście tematów związanych z przyrodą, życiem na wsi, pracach przy roli czy też aspektami ekologicznym.

PAŹDZIERNIK

Zgodnie z planem pracy dydaktyczno - wychowawczej, dzieci i młodzież korzystając z pomocy zakupionej w ramach programu rządowego układała klocki, słuchała muzyki ilustrującej bajki, filmy przygodowe, a także fantastyczne. Październik pod hasłem książki, muzyki, teatru i filmu to u Nas w szkole nie tylko zabawa, ale rozmowy o kinie jako część naszego dorobku kulturowego, prezentacja różnych gatunków filmowych, a także wykonywanie plakatów dowolną techniką: farby, pastele, ołówek a także klocki w technice "bajkowej opowieści"...