Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdańsku obecnie nie prowadzi procesu rekrutacyjnego. Wpływające dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny itp.)
- w formie papierowej będą niszczone,
- przesyłane drogą elektroniczną zostaną usunięte,
- przyniesione osobiście nie będą przyjmowane.
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie oferty pracy znajduję się na stronie internetowej oraz BIP Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdańsku w zakładce BIP- Konkursy dotyczące zatrudniania pracowników (link)
https://sp10.edu.gdansk.pl/pl/page/bip-sp10/bip-konkursy-dotyczace-zatrudniania-pracownikow-sp10