Zamówienia publiczne – podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 p.759, Dz. U z 2010 r. Nr 161 poz.1078) 2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 i 1241)