Dyrektor szkoły Tomasz Kulawy 

Wicedyrektor szkoły: Beata Maciąg
Brak Rady Szkoły i Rady Rodziców - szkoła przy podmiocie leczniczym